مصاحبه
  11 ساعت پیش

  خوشبینی مصدق به آمریکا ایران را ۲۵ سال در دیکتاتوری غوطه ور کرد/هم کیهان منتقد ما بود و هم شرق

  محمد رضا امامقلی در فیلم خود تلاش دارد نگاهی منصفانه به شرایط منجر به ملی شدن صنعت نفت و وقایع کودتا و ۲۸ ماه صدارت دکتر محمد مصدق داشته باشد.
  فیلم‌ساز
  3 روز پیش

  مستند «از پدر» پرتره‌ای از فرشاد فداییان

  در مستند "از پدر" همکاران و دوستان فداییان از مرتضی پورصمدی تا مهدی جعفری از تجربه کار با فداییان و شیوه و امضای خاص او در پای فیلم هایش سخن…
  نقد فیلم
  5 روز پیش

  دانشگاه ابوقریب!

  توکلی کارگردان درونگرایی است و عمدتا بیش از توجه به قصه، کاراکتر‌ها و تحول روحی‌شان را در داستان دنبال می‌کند و تنگه ابوقریب نیز از این قاعده مستثنا نیست.
  بستن