مجله نقد فیلمگردی

فرم مشارکت صاحبان اثر

اسال اثر

صاحبان آثار ویدئویی می توانند با پر کردن فرم مشارکت، درخواست بررسی آثار خود را برای انتشار در سایت سینمامارکت ارسال کنند.

  • اطلاعات صاحب اثر

    اطلاعات شخصی خود را وارد نمایید.
  • اطلاعات فیلم

    مشخصات و اطلاعات فیلم خود را وارد نمایید.
  • فیلم شما در چه دایره موضوعی قرار دارد.
  • در صورتی که تیزر و یا بخشی از فیلم شما در سایتی منتشر شده است لینک آن را برای ما ارسال کنید
بستن